Tipuri de deseuri


Se considera deseu orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa IB, din Legea 426/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor , pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca;

Deseuri municipale mixte – deseuri menajere si comerciale, industriale si din institutii, care, din cauza naturii si compozitiei, sunt similare cu deseurile menajere, dar excluzand fractiile indicate in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, sub numarul 20 01 care sunt colectate separat la sursa, si excluzand alte deseuri indicate sub numarul 20 02 din aceeasi anexa.

Deseuri din parcuri si gradini – deseuri de origine vegetala provenind de pe suprafete folosite la gradinarit, din parcuri publice, cimitire si spatii verzi amplasate de-a lungul strazilor.

Deseuri din comert asimilabile cu cele menajere – deseuri rezultate din activitati comerciale, magazine, activitati de servicii publice si industriale etc., cu conditia sa poata fi depozit impreuna sau in acelasi mod ca deseurile menajere in functie de tipul si cantitatea lor.

Deseuri periculoase – orice deseu solid sau lichid, asa cum este definit in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001.

Deseuri reciclabile – deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si cuprind deseuri de hartie, carton, deseuri de ambalaje, plastic sau metal.

Emisie – degajarea directa sau indirecta din instalatie de substante, vibratii, caldura sau zgomote din surse individuale ori difuze, in aer, apa sau sol;

 

Etichete:,

Comments & Responses

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *